За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

За РИОСВ-Бургас
Административни услуги
Законодателство
Контролна дейност
Регистри
Профил на купувача
Достъп до информация
Галерия
Стара версия на сайта

07

АПР

2014

Разглеждане на предложенията за конкурс "Разходка с лодка по р. Ропотамо в резерват Ропотамо"

Получените  предложения за участие в конкурс с предмет "Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват "Ропотамо" ще бъдат разгледани на 8 април 2014 г. от 14.00 часа в заседателната зала на РИОСВ-Бургас, ул. Перущица 67, ет. 3, съгласно обявените в поканата условия.
» подробно

26

МАР

2014

МОСВ предостави нови автомобили за охраната на резерватите в Бургаски регион

Те ще бъдат използвани за охрана на резерватите „Ропотамо“, „Витаново“, „Средока“, „Тисовица“, „Силкосия“, ”Узунбуджак” и поддържаните резервати „Вельов вир”, „Пясъчната лилия” и „Атанасовско езеро“
» подробно

21

МАР

2014

Покана за участие в конкурс
за възлагане на туристическа дейност с предмет "Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват "Ропотамо"

» подробно

19

МАР

2014

31 март е крайният срок за представяне на доклади за изпълнение на условията в разрешителните за заустване на отпадъчни води за 2013 г.

Задължението се отнася за всички титуляри на разрешителни за заустване на отпадъчни води
» подробно

04

МАР

2014

Разпределени са квотите за събиране на билки под режим на ползване за настоящата година

Разрешените видове и количества в килограми сухо тегло за територията в обхвата на РИОСВ-Бургас са: лечебна иглика – 50 кг, червен божур – 30 кг, лазаркиня – 150 кг и лудо биле – 200 кг. » подробно

19

ФЕВ

2014

Министърът на околната среда и водите издаде заповед по чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие за защитена зона „Ахелой-Равда-Несебър”

С нея се забранява строителство в имотите в защитената зона, в които са установени дюни
» подробно

18

ФЕВ

2014

Възложителят „Сле Груп“ ЕООД следва да не стартира строително-монтажни работи в поземлен имот № 51500.204.152, местност „Кокала“, землище гр.Несебър до ново произнасяне на директора на РИОСВ-Бургас с краен административен акт

17

ФЕВ

2014

Министърът на околната среда и водите възлага на директора на РИОСВ – Бургас да проведе среща на всички заинтересовани страни след решението на Административен съд – гр. Бургас


МОСВ ще потърси съдействие с цел издаване на тълкувателно решение на ВАС
» подробно

10

ФЕВ

2014

Предстои обявяване на две нови защитени територии в обхвата на РИОСВ-Бургас
Предложенията са за Природна забележителност – пещера „Голямата въпа“ и защитена местност „Пропада“ в Странджа
» подробно

22

ЯНУ

2014

Не са констатирани нарушения на природозащитното законодателство по време на среднозимното преброяване на водолюбивите птици
Малко птици и необичайни за зимата положителни температури посрещнаха участниците в броенето по южното Черноморие и цялата страна, отчитат от Българско дружество за защита на птиците
» подробно

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
(от 9.00 до 17.30 часа
всеки работен ден)
 

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки