За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

За РИОСВ-Бургас
За нас
Структура
Заповеди
Декларации по ЗПУКИ
Контакти
Контакти


Адрес:
гр. Бургас 8000
ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3
Работно време – 09.00-17.30 ч.

Звено за административно обслужване/фронт офис – 056/ 813 206
работно време - 09.00-17.30 ч. /без обедна почивка/

Зелен телефон: 056/ 813 212
 

БУЛСТАТ: 102007021

Тел.:   056/ 813 205
Факс: 056/ 813 200
Е-mail: riosvbs@unacs.bg

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС - инж. Тонка Атанасова - тел. 056/813 205, факс  056/813 200
riosvbs_direktor@unacs.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"
 
ДИРЕКТОР - 056/813 695

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "Опазване на води, атмосферен въздух и вредни физични фактори" - 056/813 207
Направление "Опазване на водите" - 056/813 207
Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори" - 056/ 813 213
 
НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "Управление на отпадъци, почви, комплексни разрешителни и опасни химични вещества"  - 056/813 199
Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"  - 056/813 213
Направление "Комплексни разрешителни и опасни химични вещества" 056/813 213

ДИРЕКЦИЯ "ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ"
 
ДИРЕКТОР - 056/813 207

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "ЕО, ОВОСи ОС" - 056/813 199
Отдел "ЕО, ОВОС и ОС"

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "Биологично разнообразие, защитени територии и защитени зони" - 056/813 207
Отдел "Биологично разнообразие, защитени територии и защитени зони"  - 056/ 813 208

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
                             
ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"
 
ДИРЕКТОР - 056/813 202
Финансово-счетоводна дейност - 056/813 202
Административно обслужване   - 056/813 206

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки