За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Въздух
Актуално
Законодателство
Ежедневен бюлетин за КАВ
Фини прахови частици
Фини прахови частици


2017 г.
АИС Меден Рудник        АИС Долно Езерово        АИС Несебър       Пункт Опсис в РИОСВ-Бургас

2016 г.
АИС Меден рудник        АИС Долно Езерово        АИС Несебър       Пункт Опсис в РИОСВ-Бургас

2015 г.
АИС Меден рудник        АИС Долно Езерово        АИС Несебър       Пункт Опсис в РИОСВ-Бургас

2014 г.
АИС Меден рудник        АИС Долно Езерово        АИС Несебър       Пункт Опсис в РИОСВ-Бургас

2013 г. 
АИС Меден рудник        АИС Долно Езерово        АИС Несебър       Пункт Опсис в РИОСВ-Бургас

2012 г.
АИС Меден рудник        АИС Долно Езерово        АИС Несебър       Пункт Опсис в РИОСВ-Бургас
 
2011 г.
АИС Меден рудник        АИС Долно Езерово        АИС Несебър       Пункт Опсис в РИОСВ-Бургас

2010 г.
АИС Меден рудник        АИС Долно Езерово        АИС Несебър       Пункт Опсис в РИОСВ-Бургас

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки