За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Отпадъци
Законодателство
Актуална информация
Издадени разрешителни за дейности с отпадъци
Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци
Публичен регистър на издадените разрешения за дейности с отпадъци по чл. 37 от ЗУО
Решения/откази за предоставяне на натрупани средства от отчисления
Издадени разрешителни за дейности с отпадъци


Публикувано на 11.07.2017 г.

РЕШЕНИЕ  №02-ДО-472-01 от 30.06.2017 г. на "Партнерс“ООД за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 04.07.2017 г.

РЕШЕНИЕ  №02-ДО-492-01 от 26.06.2017 г. на "Дива еко“ЕООД за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 29.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-429-02 от 22.06.2017 г. на "ИВ-ДИ МЕТАЛ“ЕООД за служебно изменение на разрешение за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 21.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-453-01 от 14.06.2017 г. на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАС"ООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

РЕШЕНИЕ №02-ДО-457-01 от 13.06.2017 г. на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I БУРГАС"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

РЕШЕНИЕ №02-ДО-422-01 от 13.06.2017 г. на "ДИ МАНС"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

РЕШЕНИЕ №02-РД-76 от 12.06.2017 г. на "Евро Импекс-Бургас"ЕООД за прекратяване на процедура по издаване на решение за изменение и допълнение на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 05.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-434-01 от 30.05.2017 г. на "СЕКАНД ЛАЙФ"ООД за прекратяване действието на разрешение за дейности по отпадъците.

Публикувано на 05.05.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-469-03 от 03.05.2017 г. на "ЕКИПМАР"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

​​Публикувано на 26.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-451-02 от 21.04.2017 г. на "СКАЙ ИНВЕСТ"ООД за прекратяване действието на разрешение за дейности по отпадъците.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-417-01 от 20.04.2017 г. на "УЕЙСТ 2011"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

РЕШЕНИЕ №02-РД-43 от 20.04.2017 г. на "ЕВРО ИМПЕКС-БУРГАС"ЕООД за прекратяване действието на разрешение за дейности по отпадъците.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-501-00 от 18.04.2017 г. на "ЧИСТОТА"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 20.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-487-02 от 19.04.2017 г. на "ОКЕАН ШИПИНГ"ООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 11.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-491-01 от 10.04.2017 г. на "АНХИАЛО КАРС" ЕООД за прекратяване действието на разрешение за дейности по отпадъците.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-500-00 от 04.04.2017 г. на "ПРО ВАСТЕ ПЛЮС"АД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

Публикувано на 17.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-452-03 от 16.03.2017 г. на "ПРЕМИУМ МЕТАЛ" ЕООД за прекратяване действието на разрешение за дейности по отпадъците.

​Публикувано на 15.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-444-04 от 09.03.2017 г. на "ФЕНИКС ИНВЕСТ" ЕООД за прекратяване действието на разрешение за дейности по отпадъците.

Публикувано на 06.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-499-00 от 02.02.2017 г. на "МЕТАЛИКА КОМЕРС"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

РЕШЕНИЕ №02-ДО-498-00 от 01.02.2017 г. на "ДЖИ ЕМ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

​Публикувано на 01.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ №02-ДО-449-01 от 31.01.2017 г. на "АВЕНЮ"ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци

РЕШЕНИЕ №02-ДО-497-00 от 31.01.2017 г. на "ПАНДЖИ 2000"ООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци
 

Архив разрешителни за дейности с отпадъци (.doc)

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки