За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Природа
Законодателство
Защитени територии
Биологично разнообразие
Обществени обсъждания
Натура 2000
Актуална информация
Писма по чл. 2, ал 2 от Наредбата по ОС


Публикувано на 13.07.2017 г.​​

Писмо с изх.№ПД-1781/12.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1799/12.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1802/12.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1798/12.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1730/12.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1801/12.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1837/12.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1832/12.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1833/12.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1846/12.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1823/11.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1824/11.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1796/11.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1836/11.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1835/11.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1811/10.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1809/10.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1794/10.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1753/10.07.2017 г.
Писмо с изх.№ВОД-352/03.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1771/30.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-561/30.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1743/30.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1685/30.06.2017 г.

Публикувано на 10.07.2017 г.​​

Писмо с изх.№ПД-1732/07.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1733-1/07.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1731/07.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1729/07.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1784/07.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1744/06.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1099/06.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1760/06.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1817/06.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1806/06.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-2799/06.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1782/06.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1807/06.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1750/06.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1812/06.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1785/06.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1814/06.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1768/05.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1688/05.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1765/05.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1724/05.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1786/05.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1815/05.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1412/05.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1712/05.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1772/05.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1116/05.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1751/04.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1754/04.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1780/04.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-2766/04.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1618/04.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1761/04.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1764/04.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1579/04.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1734/04.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1762/04.07.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1757/04.07.2017 г.

Публикувано на 06.07.2017 г.​​

Писмо с изх.№ПД-1725/29.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1718/29.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1739/29.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1474/29.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1745/29.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1756/29.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1758/29.06.2017 г.

Публикувано на 05.07.2017 г.​​

Писмо с изх.№ПД-1703/29.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1726/29.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1665/29.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1716, 1717/29.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1742/29.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1566/29.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1679/29.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1719/28.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1700/28.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1713/28.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1722/28.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-259/28.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1735/28.06.2017 г.

Публикувано на 03.07.2017 г.​​

Писмо с изх.№ПД-1681/26.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1657/26.06.2017 г

Писмо с изх.№ПД-1556/26.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1601/26.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1691/26.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1677/26.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1333/26.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1684/26.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-1705/26.06.2017 г.
Писмо с изх.№ПД-985/26.06.2017 г.


Архив- писма (2017)
Архив-писма (2016 г.)
Архив - писма (2015 г., 2014, 2013г.)
 
 

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки