За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Контролна дейност
Доклади - комплексни проверки
Доклади - проверки на обекти с комплексно разрешително
План
Проверки на СЕВЕЗО обекти
Годишни отчети
Месечни отчети
ПланПлан за контролната дейност на РИОСВ-Бургас 2016
Регистър на обекти, подлежащи на контрол
Комлексни проверки на обекти

План за контролната дейност на РИОСВ-Бургас 2015 
Регистър на обекти, подлежащи на контрол


Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки