За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Контролна дейност
Доклади - комплексни проверки
Доклади - проверки на обекти с комплексно разрешително
План
Проверки на СЕВЕЗО обекти
Годишни отчети
Месечни отчети
Доклади - проверки на обекти с комплексно разрешително


2017 г.

Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе", находящо се в землището на с.Полски извор, общ.Камено.
Доклад от проверка на обект "Топлофикация - Бургас" ЕАД, гр. Бургас
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Зимен" АД, с. Зимен
Доклад от проверка на обект "Керамика Бургас" АД, гр. Бургас

2016 г.

Доклад от проверка на обект "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД, гр. Бургас
Доклад от проверка на обект "Кроношпан България" ЕООД, гр. Бургас
Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе" в земл. на с. Полски извор, общ.Камено.
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Крумово Градище"АД, с. Крумово Градище

Доклад от проверка на обект "Сма Минерал Бургас Вар" ЕООД, площадка с. Добромир
Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново"
Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево" в земл. на с. Равадиново
Доклад от проверка на обект "Топлофикация Бургас" ЕАД, гр. Бургас
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Зимен" АД, с. Зимен
Доклад от проверка на обект "Керамика Бургас" АД
2015 г.

Доклад от проверка на обект "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
Доклад от проверка на обект "Топлофикация Бургас" ЕАД, гр. Бургас
Доклад от комплексна проверка на обект "Кроношпан-България" ЕООД, гр. Бургас
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Зимен" АД, с. Зимен
Доклад от проверка на обект "Керамика Бургас" АД
Доклад от проверка на обект "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД
Доклад от проверка на обект "Сма Минерал Бургас Вар" ЕООД, площадка с. Добромир
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Крумово Градище" АД, с. Крумово Градище
Доклад от проверка на обект "Промет Стийл" АД

2014 г.

Доклад от проверка на обект "Керамика Бургас" АД
Доклад от проверка на обект "Кроношпан България" ЕООД
Доклад от проверка на обект "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево" в земл. на с. Равадиново
Доклад от проверка на обект "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Крумово Градище" АД, с. Крумово Градище
Доклад от проверка на обект "Бургаски захарен завод" ЕАД, гр. Камено
Доклад от проверка на обект "Промет Стийл" АД
Доклад от проверка на обект "Топлофикация Бургас" ЕАД, гр. Бургас
Доклад от проверка на обект "Сма Минерал Бургас Вар" ЕООД, площадка с. Добромир
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Зимен" АД, с. Зимен

2013 г.
Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево" в земл. на с. Равадиново
Доклад от проверка на обект "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Крумово Градище" АД, с. Крумово Градище
Доклад от проверка на обект "Бургаски захарен завод" ЕАД, гр. Камено
Доклад от проверка на обект "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
Доклад от проверка на обект "Керамика Бургас" АД
Доклад от проверка на обект "Промет Стийл" АД
Доклад от проверка на обект "Сма Минерал Бургас Вар" ЕООД, площадка с. Добромир
Доклад от проверка на обект "Топлофикация Бургас" ЕАД, гр. Бургас
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Зимен" АД, с. Зимен
2012 г.
Доклад от проверка на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево" в земл. на с. Равадиново
Доклад от проверка на обект "Свинекомплекс Крумово Градище" АД, с. Крумово Градище
Доклад от проверка на обект "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД
Доклад от проверка на обект "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
Доклад от проверка на обект "Промет стийл" АД
Доклад от проверка на обект "Бургаски захарен завод" ЕАД, гр. Камено
Доклад от проверка на обект  "Керамика Бургас" АД, гр. Бургас

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки