За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Контролна дейност
Доклади - комплексни проверки
Доклади - проверки на обекти с комплексно разрешително
План
Проверки на СЕВЕЗО обекти
Годишни отчети
Месечни отчети
Доклади - комплексни проверки


Доклади от проверки на обекти без комплексно разрешително
2017 г.
Доклад от комплексна проверка на обект с местонахождение: област Бургас, община Руен, с.Люляково, Промишлена зона 1, УПИ VIII-8, квартал 285, м.Стопански двор, стопанисван от „ДАКАР-2004“ООД
 
Доклад от комплексна проверка на обект „МЕТАЛ РЕСПЕКТ 1“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Пасат България“АД, гр.Царево

Доклад от комплексна проверка на обект „СД Стъклопласт -Димов, Димова и Сие“, гр.Царево

Доклад от комплексна проверка на обект „АЙТОС МОБИЛ БОРСА“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект ЕТ "Дивекс - 2 - Г. Георгиев"

Доклад от комплексна проверка на обект „М Инвест БГ“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Алмарсиифууд“  АД

Доклад от комплексна проверка на обект „Билдинг Зах“  ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Хелиос Милк“  ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „ЕТИ-81“  ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „ВЕЛЕС ПЛАСТ“  ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Пътни строежи 2001“  АД

Доклад от комплексна проверка на обект „Пристанищен Терминал "Росенец" - приемане, съхранение и експедиция на нефт и нефтопродукти“ към "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

Доклад от комплексна проверка на обект „АРТ ПРОЕКТ-БГ“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „ Данев-Адвапак“ ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Чикън груп“ ООД

Доклад от комплексна проверка на обект „ЕВРО ИМПЕКС-БУРГАС“ ЕООД
2016 г.
Доклад от комплексна проверка на обект „Ник Фуд БГ“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „БУЛ ОН“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Карина - 91“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект СМДЛ „Лина“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Металс Варна“ ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „МВ ОЙЛ“ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „Пътстрой Бургас“ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „АЛСИ“ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект „ЕЙЧ-77“ЕООД, площадка кв. „Д.Езерово“

Доклад от комплексна проверка на обект „ПАРТНЕРС“ООД, гр.Бургас

Доклад от комплексна проверка на обект „Черноморско злато“АД гр.Поморие

Доклад от комплексна проверка на обект "Бургаспътстрой“АД

Доклад от комплексна проверка на обект "Интерпласт- 2007“ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "Арте Бяла“ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "ЕПП ОЙЛ“ЕООД

Доклад от комплексна проверка на обект "СИС Индустрийс"ООД – площадка №1 с.Венец и площадка №2 с.Церковски, Община Карнобат
Доклад от комплексна проверка на обект "ВИН.С Индустрийс"ООД – гара Церковски, Община Карнобат
Доклад от комплексна проверка на обект "Винекс Славянци"АД, цех с.Славянци, цех гр.Сунгурларе и цех с.Лозарево.
Доклад от комплексна проверка на обект "НЕФТОПЛАСТ ТРЕЙДИНГ"ООД гр.Средец
Доклад от комплексна проверка на обект ЕТ"Бета Комерсиал- Станимир Йорданов"
Доклад от комплексна проверка на обект: площадка с местонахождение област Бургас, община Бургас, гр.Бургас, ПЗ. „Победа“, поземлен имот с идентификатор 07079.661.1, УПИ XIV-8 в кв.7 по плана на ПЗ „Победа“ на гр.Бургас, стопанисвана от „Еко Варна“ЕАД

Доклад от комплексна проверка на обект "Билдинг Зах" ЕООД, гр. Бургас
Доклад от комплексна проверка на обект "Дюни" АД, гр. Созопол
Доклад от комплексна проверка на обект "Теком" АД

Доклад от комплексна проверка на Пристанищен терминал Росенец-„Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Доклад от комплексна проверка на обект "Елкабел" АД

Доклад от комплексна проверка на обект "Алмед" ЕООД
Доклад от комплексна проверка на обект "Алси" ЕООД-площадка кв. Долно Езерово
Доклад от комплексна проверка на обект "МЕТАЛС ВAРНА"ЕООД- площадка №1, Промишлена зона "Север".
Доклад от комплексна проверка на обект "ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ"ЕООД.
Доклад от комплексна проверка на обект "ВИС ОЙЛ ГРУП"ООД.
Доклад от комплексна проверка на обект "Мега Комерс 2001", с. Люляково, община Руен
Доклад от комплексна проверка на обект - площадка в кв. Долно Езерово, гр. Бургас, стопанисвана от "Хефти Металс" ЕООД
Доклад от комплексна проверка на обект "Камекс Комерс" ЕООД
Доклад от комплексна проверка на обект ЕТ "Лимнос-Георги Пейчев", гр. Царево
Доклад от комплексна проверка на находище "Кариерата", с. Полски извор, собственост на "Минерал Процесинг" ООД
Доклад от комплексна проверка на обект "М Инвест БГ"
Доклад от комплексна проверка на обект "Клас" ООД
Доклад от комплексна проверка на обект "Трансатлантик Фрейтърс България" ЕООД, кариера Порой
Доклад от комплексна проверка на обект "Пасат България" АД, гр. Царево
Доклад от комплексна проверка на обект "Стъклопласт-Димов, Димова и сие" СД, гр. Царево
Доклад от комплeксна проверка на обект "Арт Проект-БГ" ЕООД
Доклад от комплeксна проверка на обект "Корабостроителница Бургас" ЕООД
Доклад от комплексна проверка на обект "Алупласт-ЖТГ" ЕООД, площадка, с. Дебелт, община Средец
Доклад от комплексна проверка на обект "Трансвагон" АД, гр. Бургас
Доклад от комплексна проверка на обект "Алмар Сий фууд" АД, гр. Айтос
Доклад от комплексна проверка на обект "Би Ай Пи" ООД, гр. Бургас
Доклад от комплексна проверка на обект "Хелиос Милк" ЕООД, гр. Айтос
Доклад от комплексна проверка на „Карабелев” ЕООД
Доклад от комплексна проверка на „Чикън Груп” ООД

 

Доклади-архив

2015 2014 2013  2012

 


Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки