За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Превантивна дейност
Законодателство
Актуална информация
ОВОС
Екологична оценка
Архив решения 2008-2009


Постановено Решениe по ОВОС БС № 64-09/2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  сервиз за строителни и пътни машини, лодки, електроинструменти, офис и шоурум  в ПИ № 060007 м. "Под шосето", землище град Бургас, Община Бургас " на площ от 8.300 дка, с възложител: фирма "Киров" АД.

Постановено Решениe по ОВОС БС № 63-09/2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на хотелски комплекс в ПИ № 061018, 061019, 061020, 061021 и 061024 в м. "Таш Баир", землище с. Разбойна, Община Руен " с обща площ от 17.100 дка.

Постановено Решениe по ОВОС БС № 62-09/2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на курортно селище в ПИ № 00833.6.436 в м. "Бабата", землище с. Ахелой, Община Поморие" с обща площ от 42.157 дка, с възложител: фирма "Бест Чойс Пропъртис" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС БС № 61-09/2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  вилни сгради     в ПИ № 039039 в м. "Нанелика", землище кв. Банево, Община Бургас "на площ от 10.201  дка с възложител: фирма "ВАЙС-ИНВЕСТМЪНТ" ООД .

Постановено Решениe по ОВОС БС № 59-09/2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  складова база за промишлени стоки и административна част и шоурум в ПИ № 061016 и 062017 в м. "Кованлъка", землище с. Черни връх, Община Камено " на площ от 15.496 дка.

Постановено Решениe по ОВОС № БС № 58-09/2009 г./30.10.2009 г . за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Монтиране на ветрогенератори и фотоволтаични системи за производство на ел. енергия  в ПИ № 074022 в м.  "Пирамидата",   ПИ№ 028009 в м. "Чимел чешма" и ПИ№ 076013 в м. "Домус орман" в землище с. Дрянковец, Община Айтос" на обща площ от трите имота от 71.355 дка.

Постановено Решениe по ОВОС № 54-08/ 29.09.2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлен имот № 028010, местност "Чешме тарла" и поземлен имот № 61056.41.5, местност "Джубера", землище на с. Равда, община Несебър, с възложител: "М. Питаджис енд П. Йона" ООД. 

Постановено Решениe по ОВОС № 52-08/ 26.09.2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот № 51500.38.27, местност "Инджекьойско блато", землище на гр. Несебър, община Несебър. 

Постановено Решениe по ОВОС № 56-08/ 24.09.2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти № 033118 и 033119, землище на с. Рудник, община Бургас, с възложител: "Най-добрите български имоти" ЕООД. 

Постановено Решениe по ОВОС № 57-08/ 18.09.2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на логистична база в поземлени имоти № 033014, 033008 и 033007, местност "Герена", землище на гр. Бургас, община Бургас, с възложител: "СТ Хара Девелоперс БГ" ЕООД. 

Постановено Решениe по ОВОС № 55-08/ 18.09.2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на складово-търговска база за промишлени стоки, шоурум, автосервиз и офиси в поземлен имот № 038027, местност "Курт тепе", землище на гр. Бургас, община Бургас. 

Постановено Решениe по ОВОС № 53-08/ 18.09.2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на съоръжение за производство на ел. енергия посредством силата на вятъра в поземлен имот № 073047, местност "Пирамидата", землище на с. Дрянковец, община Айтос, с възложител: ЕТ "Креони-Марин Асъмов". 

Постановено Решениe по ОВОС № 51-08/ 18.09.2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти № 067149 и 067150, местност "Дермен Тарла", землище на кв. Банево, община Бургас, с възложител: "ДЕС СТРОЙ" ООД. 

Постановено Решениe по ОВОС № 50-07/ 31.08.2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на ваканционен комплекс  в имот  №29283.44.44 в  местност "Старча"  в землището  на  с. Жеравна, община  Котел" с възложител: "Сириус -49" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 49-07/ 31.08.2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на жилищни сгради за настаняване на курортисти в поземлени имоти № 007102 и 007106, местност "Драката",  землището на с. Медово, Община Поморие". 

Постановено Решениe по ОВОС № 48-07/31.08.2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на жилищни сгради за настаняване на курортисти в поземлен имот №006049, местност "Каптажа", в землището на с. Александрово, община Поморие" с възложител: "Максвю Инвестмънтс" ООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 47-07/ 31.08.2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.12.2413 в местността "Алепу", землище на гр. Созопол, община Созопол, възложител: "Пироп" ООД. 

Постановено Решениe по ОВОС № 46-07/ 31.08.2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на депо за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали в части от имоти №№81178.51.23, 81178.48.24, 81178.51.24 и 81178.51.25, землище с.Черноморец, Община Созопол" с възложител: Община Созопол. 

Постановено Решениe по ОВОС № 45-07/ 31.08.2009 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване, с възможност за настаняване на курортисти, в поземлен имот № 51500.23.7, местност "Юрта/Балкана", землище на гр. Несебър, община Несебър с възложител: "ВГ МП Груп Билдинг" ООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 38-05/ 2009 г.
за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  сгради за отдих и курорт в поземлени имоти № 81178.5.117, 81178.5.119, 81178.5.120, 81178.5.121, 81178.5.122, 81178.5.124, 81178.5.125, 81178.5.126, местност "Аклади", землище с.Черноморец, Община Созопол" възложител: "Булфам" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 37-05/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  сгради за отдих и курорт в поземлени имоти № 81178.5.129, 81178.5.133,81178.5.136, 81178.5.137, 81178.5.347, местност "Аклади", землище с.Черноморец, Община Созопол" възложител: "Булфам" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 36-05/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  ваканционно селище в поземлени имоти № 51500.28.5,51500.26.6 и 51500.28.16, местност "Юрта/Балкана", землище гр.Несебър, Община Несебър" възложител: "Гранд Камелия" ООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 35-05/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  жилищни сгради в поземлени имоти № 002013,002018,002022,002023,002016,002025, местност "Чокур чалък", землище с.Равда, Община Несебър" възложител: "Фрийдъм Инвестмънт" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 34-05/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  вилно селище в поземлен имот № 012044, местност "Ръжен баир", землище с.Медово, Община Поморие" възложител: "Елкримаха Ко" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 33-05/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  вилни сгради в поземлен имот № 119001, местност "Кадънката", землище с.Росен, Община Созопол".

Постановено Решениe по ОВОС № 32-05/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти № 012012 и № 012091, местност "Ръжен баир", землище с.Медово, Община Поморие" възложител: "Холидей Инвестмънт Кънстракшън Енд Дивелопмънт Груп" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 31-05/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  вилно селище в поземлен имот № 02272, местност "Двете чешми", землище гр.Каблешково, Община Поморие" възложител: "Арго-2007" ООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 30-05/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  сгради за обществено обслужване-ресторант с хотелска част,магазин и офис сграда в поземлен имот № 011111, местност "Факуда", землище с. Равадиново, Община Созопол".

Постановено Решениe по ОВОС № 29-04/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  фотоволтаична електрическа централа в поземлен имот № 005017, местност "Коджа баир", землище с. Гранитец, Община Средец".

Постановено Решениe по ОВОС № 28-04/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  фотоволтаична електрическа централа в поземлен имот № 005016, местност "Коджа баир", землище с. Гранитец, Община Средец".

Постановено Решениe по ОВОС № 27-04/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  вилно селище в поземлени имоти № 012007 и № 012008, местност "До село", землище с. Брястовец, Община Бургас".

Постановено Решениe по ОВОС № 26-04/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  складово-търговска база за промишлени стоки,автопарк и автосервиз в поземлени имоти № 073003,073039,073055,073060, местност "Келева нива", землище гр.Бургас, Община Бургас".

Постановено Решениe по ОВОС № 25-04/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  търговски център в поземлен имот № 054009, местност "Бургаски път", землище с. Рудник, Община Бургас" възложител: "Май Пропъртис" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 24-04/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  комплекс от жилища с курортна и туристическа цел в поземлен имот №008306, местност "Рекица", землище гр.Каблешково, Община Поморие" възложител: "Катедра Едифисиос" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 23-04/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  вилно селище в поземлени имоти №124090,124091,124092, местност "Ирлиза", землище с.Росен, Община Созопол" възложител: "Байрам" ООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 22-04/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  център за продажба на лодки,комплекс за бърза закуска и бензиностанция в поземлени имоти № 67800.13.93,67800.13.516,67800.13.101,67800.13.102, местност "Добровица" и поземлен имот № 67800.13.555, местност "Куку баир", землище гр.Созопол, Община Созопол" възложител: "Фелогат" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 21-04/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  жилищни сгради за сезонно ползване в поземлен имот № 024266, местност "Хижата", землище гр.Каблешково, Община Поморие" възложител: "Ремотез БГ" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 20-03/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  вилни сгради в поземлен имот № 036009, местност "Мандра Баир", землище с. Рудник, Община Бургас" възложител: "Евробилдинг Инженеринг" ООД и "Д.Лайтхаус Гифт Компъни България" ООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 19-03/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  вилни сгради в поземлен имот № 51500.28.30 и № 51500.28.31, местност "Юрта/Балкана", землище гр.Несебър, Община Несебър" възложител: "Стройинвест 2005" ЕООД" ООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 18-03/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на  вилни сгради в поземлен имот № 019081, местност "Лахана", землище гр.Поморие, Община Поморие" възложител: "Съниленд" ООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 17-03/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане ан ваканционно селище в поземлен имот № 024270, местност "Хижата", землище гр.Каблешково, Община Поморие" възложител: "С Плюс Инвест" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 16-03/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Почивен дом и сгради в поземлен имот № 000973, местност "Света Марина", землище гр.Созопол, Община Созопол" възложител: ТД"Ропотамо".

Постановено Решениe по ОВОС № 15-03/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Добив и първична перработка на варовици от находище "Лахъма", Община Котел" възложител: СД "Берко-90-Берковски Сие".

Постановено Решениe по ОВОС № 14-03/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане ан ПСОВ-Крайморие в поземлен имот № 001056, землище кв. Крайморие, Община Бургас" възложител: Община Бургас.

Постановено Решениe по ОВОС № 13-02/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на Сгради за обществено  обслужване,складове и прилежащ паркинг в поземлени имоти № 67800.14.37,67800.14.75,67800.14.76, местност "Соленки", землище гр. Созопол, Община Созопол", възложител: "Истейт инвест" ООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 12-02/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 51500.201.138, местност "Юрта/Балкана", землище Несебър, Община Несебър".

Постановено Решениe по ОВОС № 11-02/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 51500.204.149, местност "Кокала", землище Несебър, Община Несебър".

Постановено Решениe по ОВОС № 10-02/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 014009, местност "Кърджоол Алчак", землище с. Присад, Община Созопол", възложител: "Пролет СТ" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 09-02/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 035025, местност "Кору тарла", землище с. Димчево, Община Бургас", възложител: "Кузнецов Инвест Строй" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 08-01/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на складова база за промишлени стоки  и КОО-шоурум за леки и товарни автомобили в поземлен имот № 060003, местност "Под шосето", землище гр.Бургас, Община Бургас" възложител: "Елиа Транс" ООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 07-01/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти № 027012 и № 027013, местност "До село", землище с. Драганово, Община Бургас" възложител: "Синта" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 06-01/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на търговски център в поземлен имот № 004108,004109,004110, местност "Шопака", землище гр. Приморско, Община Приморско" възложител: "Бошнаков" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 05-01/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в поземлен имот № 073181, местност "Пирамидата", поземлен имот № 029039, местност "Дерменолу" , поземлен имот № 102013, местност "До селото", поземлен имот № 047001, местност "Артмутлук"  землище с. Дрянковец, Община Айтос" възложител: "Енерджи 5" АД.

Постановено Решениe по ОВОС № 04-01/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в поземлени имоти № 068001 и № 066005, местност "Чимен тепе", поземлен имот № 000110, местност "Текме тарла" землище с. Дрянковец, Община Айтос" възложител: "Енерджи 5" АД.

Постановено Решениe по ОВОС № 03-01/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в поземлен имот № 042029, местност "Драгановски път", землище с. Дрянковец, Община Айтос" възложител: "Енерджи 5" АД.

Постановено Решениe по ОВОС № 02-01/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на жилищни сгради за курортни нужди в поземлени имоти № 012082 и № 012097, местност "Алепу", землище гр.Созопол, Община Созопол" възложител: "Тоскана Имобилиаре" ООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 01-01/ 2009 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на жилищни сгради за сезонно плозване в поземлени имоти № 51500.64.37 и № 51500.64.38, местност "Инджекьойско блато", землище гр.Несебър, Община Несебър и поземлен имот № 39164.13.30, местност "Драката", землище с. Кошарица, Община Несебър".

Постановено Решениe по ОВОС № 50-07/ 2008 г. неодобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 014009, местност "Кърджоол Алчак", землище с. Присад, Община Созопол", възложител: "Пролет СТ" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 51-07/ 2008 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти № 014003 и № 014004, местност "Кърджоол Алчак", землище с. Присад, Община Созопол".

Постановено Решениe по ОВОС № 52-07/ 2008 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на вилно селище в поземлен имот № 005309, местност "Давалии", землище гр. Каблешково, Община Поморие", възложител: "Лайме" ООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 53-07/ 2008 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на вилно селище в поземлени имоти № 004537 и № 004538, местност "Паная", землище гр. Каблешково, Община Поморие", възложител: "Ливадорос Инвестмънт Ко" ЕООД.

Постановено Решениe по ОВОС № 54-07/ 2008 г. за одобряване  осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 024056, местност "Чифтелията", землище с. Веселие, Община Приморско".

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки