За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Доклади за състоянието на околната среда
Доклади за състоянието на околната среда


Доклад за състоянието на околната среда 2016 г.
        Приложение 1
        Приложение 2
        Приложение 3
Доклад за състоянието на околната среда 2015 г.
         Приложение 1
         Приложение 2
         Приложение 3
         Приложение 4    
         Приложение 5
Доклад за състоянието на околната среда 2014 г.
         Приложение 1
         Приложение 2
         Приложение 3
         Приложение 4   
         Приложение 5
Доклад за състоянието на околната среда 2013
(Приложения:
Пунктове за мониторинг на повърхностни води
Пунктове за мониторинг на подземни води
Язовири - списък и информация за състоянието им
Справка - язовири "Напоителни системи" ЕАД - клон Черно море)


Доклади за състоянието на околната среда
2012, 2011, 2010, 2009, 2008

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки