За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Краен срок за регистрация по REACH
Краен срок за регистрация по REACH

Краен срок за регистрация по REACH

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=694


 

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки