За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Природа
Законодателство
Защитени територии
Биологично разнообразие
Обществени обсъждания
Натура 2000
Актуална информация
Решения по отмяна на издадени административни актове


Публикувано на 7.06.2013 г.
Решение  №2983/28.05.2013 г. отмяна на становище с изх. №2983/30.04.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на апартаментен хотел с ресторант, подземни гаражи и басейн, гр. Несебър, община Несебър”, с възложител: „С.В.П.” ЕООД.

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки