За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Червена книга на Република България 2015
Червена книга на Република България 2015

Червена книга на Република България 2015


Червена книга на Република България
Електронно издание

Red Data Book of the Republic of Bulgaria
Digital edition

  
                                                             

Съвместно издание на
Българска Академия на Науките &
Министерство на Околната Среда и Водите

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки