За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Отпадъци
Законодателство
Актуална информация
Издадени разрешителни за дейности с отпадъци
Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци
Публичен регистър на издадените разрешения за дейности с отпадъци по чл. 37 от ЗУО
Решения/откази за предоставяне на натрупани средства от отчисления
Решения/откази за предоставяне на натрупани средства от отчисления


2017 г.
Решение №РД-94/11.07.2017г.  (Община Бургас)
Решение №РД-78/15.06.2017г.  (Община Несебър)
Решение №РД-74/09.06.2017г.  (Община Бяла)
Решение №РД-44/21.04.2017г.  (Община Бургас)
Решение №РД-25/09.03.2017г.  (Община Несебър)
Решение №РД-19/23.02.2017г.  (Община Бяла)
2016 г.

Решение №РД-182/06.12.2016г.  (Община Бяла)
Решение 132 от 30.08.2016 г. (Община Камено)
Решение 130 от 25.08.2016 г. (Община Бургас)
Решение №120 от 08.08.2016г. (Община Бяла)
Решение 105 от 12.07.2016 г. (Община Несебър)
Решение 104 от 07.07.2016 г. (Община Несебър)
Решение 93 от 22.06.2016 г. (Община Несебър)
Решение 55 от 20.04.2016 г. (Община Камено)
 

2015 г.

Решение №178 от 16.11.2015г. (Община Бяла)
Решение от 27.04.2015 г. (Община Малко Търново)
Решение от 23.02.2015 г. (Община Бургас)
Решение от 09.02.2015 г. (Община Несебър)
 

2014 г.

Решение от 18.12.2014 г. (Община Бургас)
Решение от 18.12.2014 г. (Община Карнобат)


Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки