За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Профил на купувача
Вътрешни правила
Открити процедури по реда на ЗОП
Публични покани
Обществени поръчки съгласно закона, действащ след 15.04.2016 г.Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки