За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Профил на купувача
Вътрешни правила
Открити процедури по реда на ЗОП
Публични покани
Въвеждане на мерки за енерг.ефективност в адм.сграда в имот 07079.607.67 по КККР Бургас-Перущица-67


Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда находяща се в имот с идентификатор 07079.607.67 по КККР на гр.Бургас, ул."Перущица"№67
Решение

Публикувано на: 08 декември 2016, четвъртък 21:40

Обявление

Публикувано на: 08 декември 2016, четвъртък 21:40

Документи за участие и образци

Публикувано на: 08 декември 2016, четвъртък 21:40

Технически проект
Част Архитектурна
Част Ел
Част Енeргийна ефективност
Част Конструктивно становище
Част ОВК
Част ПБЗ
Част Пожарна безопасност
Част ПУСО

Публикувано на: 08 декември 2016, четвъртък 21:40 
 

РАЗЯСНЕНИЕ №1 по документацията за участие в публично състезание за възлагане на Обществена поръчка „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда, находяща се в имот с идентификатор 07079.607.67 по КККР на гр.Бургас, ул.“Перущица“№67“

Публикувано на: 19 декември 2016, понеделник 13:45    

Протокол на комисията

Доклад на комисията

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на: 30 март 2017, четвъртък 11:06


Обявление за възложена поръчка

Договор

Публикувано на: 17 май 2017, сряда 17:11 
 


Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки