За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Контролна дейност
Доклади - комплексни проверки
Доклади - проверки на обекти с комплексно разрешително
План
Проверки на СЕВЕЗО обекти
Годишни отчети
Месечни отчети
Проверки на СЕВЕЗО обекти


Проверки на СЕВЕЗО обекти

2017г.

Проверка на АНДЕЗИТ
Проверка на ТЕКОМ
Проверка на ТОПЛОФИКАЦИЯ Бургас
Проверка на ТОПЛИВО


2016г.

Проверка на ТОПЛИВО
Проверка на АНДЕЗИТ
Проверка на ЕМКО
Проверка на ВиК
Проверка на Летище Бургас
Проверка на ТЕКОМ
Проверка на ПСБ Карнобат
Проверка на Лукойл ПТ-Росенец
Проверка на Лукойл Основна площадка
Проверка на БМФ


Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки