За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Екологично образование
Флупи
Зелен пакет
Природата празнува на ... ?
Активно обучение
Природата празнува на ... ?


2 февруари - Международен ден на влажните зони
22 март - Световен ден на водата
1 април - Международен ден на птиците
1-7 април - Седмица на гората
22 април - Международен ден на Земята
15 май - Световен ден на климата
5 юни - Световен ден на околната среда
17 юни - Световен ден за борба със сушата и настъпване на пустините
27 юни - Световен ден на риболова
16 септември - Международен ден за защита на озоновия слой
22 септември - Европейски ден без автомобили
27 септември - Международен ден на туризма
1-12 октомври - Европейска нощ на прилепите
1 октомври - Световен ден на птиците
31 октомври - Световен ден на Черно море
29 декември - Международен ден за опазване на биологичното разнообразие

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки