За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Природа
Законодателство
Защитени територии
Биологично разнообразие
Обществени обсъждания
Натура 2000
Актуална информация
Природа24

ФЕВ

2016

Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона "Ахелой-Равда-Несебър"

18

МАР

2015

Обществени обсъждания
Обществени обсъждания на проекти  на планове за управления на поддържани резервати „Пясъчната лилия“ и „Водните лилии“(„Вельов вир“) и проекти на актуализирани планове за управление на поддържани резервати „Атанасовско езеро“ и „Ардачлъка“ » подробно

27

ФЕВ

2015

Обществен достъп до Проекти на планове за управление на поддържани резервати

„Пясъчна лилия“ и „Водните лилии“ („Вельов вир“) и проекти на актуализирани планове за управление на поддържани резервати „Атанасовско езеро“ и „Ардачлъка“
» подробно

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки