За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Контролна дейност
Доклади - комплексни проверки
Доклади - проверки на обекти с комплексно разрешително
План
Проверки на СЕВЕЗО обекти
Годишни отчети
Месечни отчети
Контролна дейност


План за контролна дейност 2012 г.
Таблица обекти

Отчети по програми (първо, второ, трето тримесечие 2012 г.)

Доклади от  проверки на обекти без комплексно разрешително

Доклади от  проверки на обекти с комплексно разрешително

Архив

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки