За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Води
Законодателство
Актуална информация
Актуална информация


В ДВ, бр. 22/05.03.2013 г. са обнародвани изменения на следните актове:

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г.)

Наредба H-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (ДВ, бр. 22/05.03.2013 г.)

Отменена е Наредба № 7 от 1986 г. за показатели и норми за определяне на качеството на течащите повърхностни води.

Текстовете на нормативните актове можете да видите в раздел "Законодателство"

01

СЕП

2013

Палмово масло е установената при анализа бяла субстанция по плажовете по Южното Черноморие

Няма наличие на нефтопродукти в пробите от морската вода
» подробно

30

АВГ

2013

РИОСВ-Бургас проверява сигнал за замърсяване на морската вода с бяла мазна субстанция от Приморско до Синеморец

Резултатите от проверката ще бъдат своевременно оповестени.
» подробно

30

АВГ

2013

Взети са проби за анализ от плажовете Лозенец, Корал, Варвара, Арапя и устието на река Велека
Очакват се резултатите  до няколко дни
» подробно

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки