За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Превантивна дейност
Законодателство
Актуална информация
ОВОС
Екологична оценка
Решения за прекратяване


Публикувано на 30.06.2017 г.

Решение № БС-2–ЕО-П/28.06.2017 г. за: „Подобрен устройствен план (ПУП), план за регулация (ПР) на зона за вилен и курортен отдих на местност "Качи Велко", землище на гр. Бяла, община Бяла, област Варна”, с възложител Община Бяла

Публикувано на 19.04.2017 г.

Решение № БС-1–ЕО-П/18.04.2017г. за: „Проект за ОУП на част от територията на община Бургас, включваща гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово, с. Равнец, с. Извор и техните землища“ с възложител: Община Бургас

Публикувано на 6.07.2016 г.

РЕШЕНИЕ № БС-3-EO-П/05.07.2016 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ за елементи и съоръжения на техническата инфраструктура в ПИ07079.11.484, м. Пода, кв. Крайморие, гр. Бургас, с възложител: Община Бургас.

РЕШЕНИЕ № БС-2-EO-П/05.07.2016 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПР и ПРЗ в ПИ018045, м. Гюрекеди, с. Мрежичко, община Руен, с възложител: Община Руен.

Публикувано на 23.02.2016 г.

РЕШЕНИЕ № БС-1-EO-П/19.02.2016 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ за изграждане на ваканционно селище /еднофамилни жилищни сгради, апартаментен хотел, открит басейн, трафопост/ в УПИIII-227/ПИ0833.5.227/ и УПИ II-228.ПИ0833.5.228/, м. Пречиствателната, гр. Ахелой, община Поморие", с възложител: "Саут Бийч Вилас" АД.

Публикувано на 28.10.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-5-EO-П/27.10.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ07079.604.162, гр. Бургас, кв. 14 по плана на ПЗ "Север", с възложител: "Тивекс" ООД.

Публикувано на 19.10.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-60-EO-П/15.10.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „Изработване на ПУП-ПП за изграждане на улица и уличен водопровод за ПИ67800.43.42, м. Мапи и ПИ67800.42.26, м. Ликовуня, община Созопол” с възложител: "Амейзис Трейдинг Къмпани" ЕООД.

Публикувано на 28.05.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-4-EO-П/27.05.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „Задание за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ48619.505.428, кв. 84, кв. Василико, гр. Царево” с възложител: "ВТС-Строй" ЕООД.

Публикувано на 26.02.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-3-EO-П/24.02.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „Производство на дървени въглища и техните производни в ПИ034003, м. Хасаница, с. Ясна поляна, община Приморско” с възложител: "Аполон-В" ООД.

РЕШЕНИЕ № БС-1-EO-П/24.02.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ за една жилищна сграда в ПИ27454.15.64, м. Клая, с. Емона, община Несебър” с възложител: Георги Атанасов.

Публикувано на 18.02.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-2-EO-П/16.02.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ на зона "Запад", гр. Царево” с възложител: община Царево.

Публикувано на 22.12.2014 г.

РЕШЕНИЕ БС-12-ПР 17.12.2014 г.
РЕШЕНИЕ БС-13-ПР 17.12.2014 г.

Публикувано на 15.12.2014 г.

РЕШЕНИЕ № БС-11-ПР/13.12.2014 г.

Публикувано на 3.10.2014 г.

РЕШЕНИЕ № БС-10-ПР/1.10.2014 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ за изграждане на ваканционно селище в ПИ 67800.10.644, 67800.10.645 и 010425, м. Ачмалъци, гр. Созопол” с възложители: "Янера интернасионал де инверсионес" ЕООД.

Публикувано на 5.9.2014 г.

РЕШЕНИЕ № БС-9-ПР/5.9.2014 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ за фотоволтачина централа в ПИ 29283.92.19. 29283.92.18, 29283.92.17, м. Колилиев трап и ПИ 29283.93.9, м. Крушката, с. Жеравна, община Котел, с възложители: "Котел Еко Енерджи" ЕООД, "Жеравна Солар" ЕООД, "Грийн Енерди Проджект" ЕООД, "Чайна Солар Проджект България 3" ЕООД.

Публикувано на 4.8.2014 г.

РЕШЕНИЕ № БС-8-ПР/31.7.2014 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ за изграждане на ваканционно селище в ПИ 48619.6.531, местност Арапя, гр. Царево” с възложители: Свилен Стойнев и Йордан Георгиев.

Публикувано на 29.7.2014 г.

РЕШЕНИЕ № БС-7-ПР/29.7.2014 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ за фотоволтаична централа в ПИ 007107, местност Драката, с. Медово, община Поморие” с възложител: Панайот Панайотов.

Публикувано на 16.7.2014 г.

РЕШЕНИЕ № БС-6-ПР/16.7.2014 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИXI10239, УПИXIV10238 и  УПИХV 10238, местност Мапи, гр. Созопол” с възложител:"Грийнлайф-Мениджмънт" ЕАД и съсобственици.

Публикувано на 20.6.2014 г.

РЕШЕНИЕ № БС-5-ПР/16.6.2014 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка на „ПУП-ПРЗ за изграждане на две жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ № 11538.502.442, землище гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас” с възложители: “МТТ” ООД и Полина Симеонова Перчемлиева.

Публикувано на 29.5.2014 г.

РЕШЕНИЕ № БС-4-ПР/28.5.2014 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „План за енергийна ефективност на община Айтос 2010-2013” с възложител: "Община Айтос.

Публикувано на 20.5.2014 г.

РЕШЕНИЕ № БС-3-ПР/15.5.2014 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ за  ПИ № 57491.31.505, местност “Хонят”, гр. Поморие” с възложител: "Сан Контрол-Поморие".

РЕШЕНИЕ № БС-2-ПР/16.5.2014 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ за изграждане на четири жилищни сгради в ПИ № 003127 и 003128, местност “Болгара”, землище с. Бата, община Поморие” с възложител: Тодорка Шерлетова.

РЕШЕНИЕ № БС-1-ПР/16.5.2014 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка относно: „Задание за ПУП-ПЗ за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им в ПИ № 73571.20.506, местност “Боруна”, землище с. Тънково, община Несебър” с възложител: Стойчо Кишишев.

Публикувано на 28.10.2013 г.

РЕШЕНИЕ № БС-8-ПР/24.10.2013 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка на план: „Изграждане на шест едноетажни дървени сглобяеми къщички за собствени нужди в ПИ № 031092, местност “Край село”, землище с.Евренозово, Община Малко Търново” с възложители: Денка Крумова Тоткова и Веселина Крумова Тоткова.

Публикувано на 18.10.2013 г.

РЕШЕНИЕ № БС-7-ПР/17.10.2013 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план:  „ПУП-ПРЗ на местност „Коросята“, землище гр.Ахтопол” с възложител: Община Царево.

Публикувано на 11.10.2013 г.

РЕШЕНИЕ БС-6-ЕО/11.10.2013 г.  за прекратяване на процедура за план: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 67800.42.59, местност „Каваци”, землище гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: Община Хасково.

Публикувано на 16.8.2013 г.

РЕШЕНИЕ БС-5-ЕО/13.08.2013 г.  за прекратяване на процедура за план: „ПУП-ПРЗ за изграждане на два броя вилни сгради, в поземлен имот № 00878.503.259, местност „Лозята”, землище гр. Ахтопол, община Царево”, с възложител: Златка Георгиева Станкова.

Публикувано на 3.06.2013 г.

РЕШЕНИЕ №БС-04-ПР/31.05.2013 г. за прекратяване на процедура за план/програма: "ПУП-ПРЗ за изграждане на пет еднофамилни къщи в ПИ №73571.22.39, местност „Боруна”, землище на с. Тънково, община Несебър”, с възложител: „ПРИТИ ЛАЙФ” ЕООД.

Публикувано на 22.04.2013 г.

РЕШЕНИЕ №БС-03-ПР/19.04.2013 г. за прекратяване на процедура за: „ПУП-ПРЗ за изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване с външен басейн и снек бар в УПИ IV-586, кв. 1202 по плана на КК „Слънчев бряг-запад”, община Несебър”, с възложител: „Месембрия ризорт” ООД.

Публикувано на 17.04.2013 г.
РЕШЕНИЕ №БС-2-ПР/15.04.2013 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка за: "Изменение на ПУП-ПР с устройствен режим и показатели за застрояване на територията на Лесопарк Росенец – зона Хижи, община Бургас", с възложител: община Бургас.
Публикувано на 22.02.2013 г.
РЕШЕНИЕ № БС-3-ПР/20.02.2013 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка за инвестиционно предложение: "Изграждане на телекомуникационно съоръжение, представляващо съвкупност от технологична кабина за монтиране на приемо-предавателна станция и телевизионни предаватели върху съществуваща телевизионна кула, находяща се в поземлен имот №58356.67.51.1, местност "Беглик Таш", гр.Приморско, община Приморско", с възложител "НУРТС Диджитъл" ЕАД. Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на РИОСВ-Бургас на 20.02.2013 г. за период от 14 дни. 
Публикувано на 15.02.2013 г.
РЕШЕНИЕ № БС-1-ПР/12.02.2013 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка на план: "ПУП-ПР в обхвата на масив 185 в местност "Еника", землище на гр.Бяла,Община Бяла", с възложител "ОДЕСОС-570" ЕООД. Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Бургас на 12.02.2013 г. за период от 14 дни.
 

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки