За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Природа
Законодателство
Защитени територии
Биологично разнообразие
Обществени обсъждания
Натура 2000
Актуална информация
Актуална информацияВАЖНО!
 
От 2013 г. е валидна нова форма за регистрация на диви животни, съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 от Закона за защита на животните.
Собственикът на диви животни, с изключение на екземпляри от разред Примати и на Диви котки, ги рeгистрира в РИОСВ-Бургас в 14-дневен срок от придобиването им.
„Диви животни” са животни, които притежават всички морфологични, анатомични, биологични, физиологични и етологични белези на свободно живеещия див систематичен вид.
 
Бланка за регистрация на диви животни
/Аминистративни услуги - Образци на заявления/

 

24

ФЕВ

2016

Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона "Ахелой-Равда-Несебър"

23

ДЕК

2014

РИОСВ - Бургас информира

РИОСВ - Бургас информира за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000119 „Трите братя”. » подробно

23

ДЕК

2014

РИОСВ - Бургас информира
РИОСВ - Бургас информира за изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповеди за обявяване на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” и защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода”
» подробно

22

ЯНУ

2014

Не са констатирани нарушения на природозащитното законодателство по време на среднозимното преброяване на водолюбивите птици
Малко птици и необичайни за зимата положителни температури посрещнаха участниците в броенето по южното Черноморие и цялата страна, отчитат от Българско дружество за защита на птиците
» подробно

16

ЯНУ

2014

Започва среднозимното прeброяване на водолюбивите птици
Eкипи на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Регионална инспекция по околната среда и водите–Бургас (РИОСВ), Българска орнитологична централа и Федерация „Зелени Балкани” ще броят зимуващите птици в три последователни дни.
» подробно

08

НОЕ

2013

Съобщение
С Решение  №660/1.11.2013 г., (ДВ, бр. 97/08.11.2013 г.) на Министерски съвет, на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие  са приети нови защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. » подробно

12

АВГ

2013

Велопътешествие с 33 открития по случай 33 години резерват „Атанасовско езеро“

Заповядайте с велосипед на 12 август от 17.30 часа на паркинга на Капаните (близо до жп прелеза на парк Езеро), откъдето групата ще потегли към резервата. Тези, които нямат колело, могат да се включат направо за „тортата“ и лимонадата в 18.30 на Точката (солници Север).
» подробно

04

ЮЛИ

2013

Експерти от РИОСВ-Бургас извършиха проверка по сигнал за нерегламентирано къмпингуване
Проверката е  в защитена зона „Емине” и защитена местност „Иракли” » подробно

10

МАЙ

2013

В състезание за птиците се включват 70 ученика от шест училища в Бургас
Състезанието по орнитология се организира от Българското дружество за защита на птиците, Регионалният инспекторат по образование  и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас за всички ученици, които имат специален интерес към птиците. » подробно

07

МАЙ

2013

РИОСВ-Бургас състави акт за нергалментирано събиране на блатно кокиче от находището в с. Присад

Със заповед на министъра на околната среда и водите се забранява събирането на блатно кокиче във всички находища в Бургаски регион

» подробно

23

АПР

2013

Девет мъртви делфинa са намерени по Южното Черноморие от началото на годината
Последните два случая са през изминалата седмица на централния и северния бургаски плаж, единият от вида муткур, другият – афала. Мъртви екземпляри бяха намерени в Обзор, Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Сарафово и Бургас. Сред тях преобладават тези от вида афала.
» подробно

26

МАР

2013

РИОСВ-Бургас прекрати договора с ползвателя на обект „Бар-грил Ропотамо“
Издадена е заповед за спиране на строителните дейности и е съставен акт за административно нарушение
» подробно

07

МАР

2013

МОСВ стартира Кампания за регистрация на диви животни
МОСВ стартира Кампания за регистрация на диви животни, отглеждани извън зоологически градини и спасителни центрове със срок до 31 декември 2013 г. Регистрацията се извършва в съответната Регионална инспекция по околната среда и водите, собственикът не заплаща такса
» подробно

21

ФЕВ

2013

Заповед за ограничения за събиране на лечебни растения 2013
На 12.02.2013 г. в Държавен вестник, бр. 14, стр. 41 е обнародвана Заповед № РД-65 от 28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2013 г.,
» подробно

12

ФЕВ

2013

Европейско дърво на годината 2013 г.
До 28 Февруари тече гласуването в конкурса за "Европейско дърво на годината 2013". Подкрепете българските финалисти - орехи и черница от сливенското с. Глушник.
» подробно

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки