За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Административни услуги
Банкова сметка
Образци на заявления
Административни услуги и такси
Административни услуги и такси


Административни услуги и такси в системата на МОСВ
 
Заповед за организация на работата при обслужване на потребителите на административни услуги

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки