За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

НОВА ВЕРСИЯ НА САЙТА
За РИОСВ-Бургас
Административни услуги
Законодателство
Контролна дейност
Бюджет и финанси
Регистри
Профил на купувача
Достъп до информация
Галерия
Работа при нас
Стара версия на сайта
Обществен достъп до Проекти на планове за управление на поддържани резервати
Начало
//
Новини
//
Обществен достъп до Проекти на планове за управление на поддържани резервати


„Пясъчна лилия“ и „Водните лилии“ („Вельов вир“) и проекти на актуализирани планове за управление на поддържани резервати „Атанасовско езеро“ и „Ардачлъка“

Обществен достъп до Проекти на планове за управление на поддържани резервати „Пясъчна лилия“ и „Водните лилии“ („Вельов вир“) и проекти на актуализирани планове за управление на поддържани резервати „Атанасовско езеро“ и „Ардачлъка“

 
Във връзка с изпълнението на Договори № ОПОС-32/19.08.2014 г., № ОПОС-33/19.08.2014 г. и № ОПОС-34/19.08.2014 г. сключени между РИОСВ-Бургас и консорциум „Стратегическо планиране 2014“, с  водещ партньор П-Юнайтед ООД по проект “Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“ с номер DIR-5113325-13-110, по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обявяваме обществен достъп  до следните документи:
1. Проект на  план за управление на поддържан резерват „Пясъчна лилия“
2. Проект на план за управление на поддържан резерват „Водните лилии“
3. Проект на актуализиран план за управление на поддържан резерват „Атанасовско езеро“
4. Проект на актуализиран план за управление на поддържан резерват „Ардачлъка“

Становища по плана за управление може да изразите на:


До РИОСВ-Бургас, гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3
riosvbs@unacs.bg


Етикети:

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки